سه‌ركه‌وتن به‌كارهێنانی هه‌مان ئه‌و به‌ردانه‌یه‌

.كه‌ بۆت ده‌هاوێژرێن بۆ بنیاتنانی ئیمپڕاتۆڕیه‌تی خۆت

🔸🔹 🔸🔹 🔸🔹 🔸🔹

Success is using the same stones 

thrown at you to build your empire.

w17